Från idé till komponent

Vi gillar utmaningar! Höga krav på tillförlitlighet under extrema för-
hållanden är vår vardag. Med tiden har våra erfarenheter skapat
en enorm kunskapsbank och en medvetenhet som präglar hela
företaget. Vad vi lärt oss av de allra mest extrema miljöerna eller
belastningarna kommer också till nytta när vi arbetar med lite mer
ordinära maskinapplikationer.
Vi brinner för att "gå i mål" tillsammans med våra kunder.
Sedan 1989 har vi drivit och utvecklat vår egen bearbetningsverk-
stad. Det är förstås en enorm fördel under utvecklingsarbetet.
Tänk hur många telefonkonferenser, besök och avstämningar det
skulle behövas för att klara vad vi gör under eget tak! Att fånga en
gjuten detalj på rätt sätt när den bearbetas är en konst som kräver
intensiv kommunikation mellan gjut- och bearbetningstekniker
under utvecklingsfasen.