Återvinning för en bättre miljö

I grund och botten är vår verksamhet mycket snäll mot omvärlden. Nästan allt vi använder i produktionen går att återvinna. Vax och stål cirkulerar kontinuerligt i vår tillverkning och genom våra leverantörers processer. Våra materialleverantörer utgår från skrot när de gjuter råmaterial för vår räkning – ett fullbordat kretslopp. Vi har ersatt alkohol med vatten som lösningsmedel för keramik vilket minskar belastningen på miljön i närområdet. TPC arbetar kontinuerligt och med framgång med att minska förbrukningen av energi. Vi använder fjärrvärme och överskottsvärme från produktionen för att värma upp lokalerna.Hämta ISO Certifikat                 Kvalitets och Miljöpolicy