Från symaskiner till rymdraketer

TPC-komponenter finns i en vid flora av applikationer. För oriente-
ringens skull brukar vi dela in dem i några viktiga huvudgrupper:

Gasturbiner I den varma delen av gasturbiner finns både roterande
och ”stillastående” detaljer som är mycket utsatta för både
värme och belastning. Rotorblad och strukturdetaljer levererar vi
till huvudkunderna inom området: Siemens · General Electric
Bilar Komplexa och påkända detaljer ofta i motor och drivlina har
TPC levererat i många decennier. Våra största kunder inom
området är: ZF Getriebe · SCANIA · Volvo
Processindustri Livsmedelsprocesser som t ex mejerier behöver
korrosionsbeständiga stål med de fina ytor som går att åstadkomma
med precisionsgjutning. Olje- och gasindustri är andra exempel.
TetraPak · APV · Endress+Hauser